Bouwrijp maken gaat van start!

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er verschillende voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd in het terrein aan De Jura. Dit zogenaamde bouwrijp maken zal binnenkort van start gaan. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering, kabels en leidingen, grondwerk, verharding etc. Het bouwrijp maken zal in de week…